Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικήςικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση τηςεξωστρέφειας… Read more Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών