Υπουργείο Ανάπτυξης

  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

    Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

    Προδημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η δράση ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που περιλαμβάνει τρεις δράσεις. Προδημοσιεύθηκε η δράση «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες… Continue reading

About Me

Stathis Kassios is currently a Senior Researcher & Economist at the think-tank of the Ministry for Citizen Protection. Holds an MSc. in Economics from JIBS. Worked for 7+ years as an Operations Manager for Moovit (acquired by Intel). Co-founded 3 Web Startups. Rebranding Greece with Zorba The Entrepreneur. 13+ years Web & Business Consulting international SMEs. Author of novels, economic & political articles. Strategist.

Newsletter