Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικήςικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση τηςεξωστρέφειας… Read more Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σύνοψη Προσκλήσεων Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για Δήμους

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Υπεύθυνοι τεχνικών / οικονομικών υπηρεσιών Δήμων σε όλη τη χώρα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά… Read more Σύνοψη Προσκλήσεων Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για Δήμους