Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η δράση ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που περιλαμβάνει τρεις δράσεις. Προδημοσιεύθηκε η δράση «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ… Read more Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Έξυπνη Μεταποίηση

Απευθύνεται σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. Αντικείμενο/Στόχος: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών,… Read more Πρόγραμμα Έξυπνη Μεταποίηση

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικήςικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση τηςεξωστρέφειας… Read more Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών