Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι
από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και έως 65% για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 25% του κύκλου εργασιών τους.

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 20.02.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  skassios(at)gmail.com

Advertisements

Assorted Links – May 2019

5 apps before your next trip

A Startup Nation: Why Israel Has Become The New Silicon Valley

The Man Who Saw the Future

The New Green Jobs Coming

Facebook Is ‘Too Big.’ Facebook Co-Founder Chris Hughes Tells Us Why | NYT Opinion

Cashing out in Uber’s IPO: China, Russia and the Middle East

Budweiser Brewer Plans $7 Billion Hong Kong IPO

Sweden Is Capitalist

 

New Clients & Projects in 2019!

Starting off 2019 very dynamically with new global projects assigned to our office:

 • Strategic Consultation, Product Development Management and Quality Assurance for a new mobile dating application (undisclosed version) to be launched in USA
 • Digital Marketing Plan for one of the most established and oldest running associations & NPOs for children protection in Greece
 • Brand Monitoring, Insights and Analysis for European politicians based on big data gathered from thousands of internet mentions
 • Server Hosting Services for companies in Cyprus

Interested in a new project for your business? Use our website’s Contact form

New service launched: Brand Monitoring, Online Listening, Insights & Analysis

Happy New Year everyone! We are proud to launch a new service for companies: Brand Monitoring, Online Listening for data driven decisions, get insights for your brand (professional name, product, etc.) and analysis from thousands of web sources for your audience or customers.

With our advanced software you can have a concentrated view and analysis of your online image from thousands of different sources (social networks, forums, portals, blogs, web pages, etc.) for your audience. We gather all references and comments about your name or brand from online discussions and analyze the data (with natural language processing technologies).

We have the ability to accurately portray the sentiments of audiences online for you. In addition, we can define the gender of your audience through advanced techniques, which help you in the right direction when conducting  marketing activities and campaigns. Finally, we analyze the extent and number of your mentions, publications, posts, influencers and who affects your brand’s image.

Contact us for more information.

 

 

Assorted links – October 2018

Some of the articles I have been reading lately. Have any comments? Share below! Let’s discuss current and future trends.

Microsoft co-founder Paul Allen dies of cancer at age 65

Consulting, Funding, GDPR Services in Greece & Cyprus

Blockchain Explained

Tim Berners-Lee tells us his radical new plan to upend the World Wide Web

Moovit app available in 23 Greek cities & islands and in Nicosia, Cyprus. Download free

Assorted links – September 2018

Elon Musk agrees to resign as Tesla chairman in settlement with SEC

Folli Follie Says Probe Found Asia Sales Overstated by 90%

The Dawn of Eurasia: On the Trail of the New World Order

Google Play Just Changed EVERYTHING

Apple acquires Shazam, offering more ways to discover and enjoy music

10 δωρεάν εφαρμογές που κάθε φοιτητής πρέπει να έχει στο κινητό του

A decade after the global financial crisis: What has (and hasn’t) changed?

Alibaba Puts the Brakes on U.S. Cloud Expansion

Best free Android apps of 2018: 100 you must download

Greece was never bailed out – it remains locked in an EU debtor’s prison

THE RISE OF THE COMPUTER-GENERATED CELEBRITY

IMF Damns Greece’s Post-Bailout Growth Plan With Faint Praise

Americans Own Less Stuff, and That’s Reason to Be Nervous

 

Νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: επιχειρείν με έμφαση στη ποιότητα  

 • Απευθύνεται σε μεσαίες επιχειρήσεις
 • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
 • Τομείς δραστηριότητας:  Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,  Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές.
 • Έναρξη υποβολών: 27 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Άλμα: ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

 • Η δράση στοχεύει και απευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
 • Έναρξη υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Ψηφιακό Βήμα: ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων

 • Η δράση στοχεύει και απευθύνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων
 • Επενδυτικά σχέδια & επιδότηση από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ (επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών)
 • Έναρξη υποβολών: 11 Ιουνίου 2018

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για το κάθε πρόγραμμα, τις επιλέξιμες δαπάνες, ηλεκτρονική υποβολή και χρόνο υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com 

 

 

 

 

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα της ανώτατης διοίκησης.

Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού 2016/679

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει μία σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώσεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:

 1. Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους
 2. Τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες
 3. Την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
 4. Την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων
 5. Τις ενέργειες γνωστοποίησης που οφείλει να κάνει η επιχείρηση σε περίπτωση παραβίασης.

Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθός της, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών.

Ποιους αφορά

Όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, εργαζομένων, συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, o νέος κανονισμός αφορά πρακτικά όλες τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

 Υποχρεώσεις που ανακύπτουν

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού θα πρέπει:

 1. Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα
 2. Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν
 3. Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό  χρονικό διάστημα που απαιτείται, να λαμβάνουν – κατά περίπτωση – την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων
 4. Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συνθήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τον νέο κανονισμό,
 5. Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για: ανάκληση της συγκατάθεσης, πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση των δεδομένων, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφορά των δεδομένων σε άλλο φορέα
 6.  Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαιώματά τους να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους,
 7. Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση
 8. Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονισμού.
Προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν

Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση του κανονισμού έχουν να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια του νέου κανονισμού τα ακόλουθα προβλήματα:

 1. Ακριβής γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ποιοι εμπλέκονται και με ποια εργαλεία και με ποιες διαδικασίες γίνεται η επεξεργασία αυτή
 2. Ακριβής καθορισμός και διαχωρισμός των επιχειρησιακών αναγκών, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτούμενες συγκαταθέσεις του υποκειμένου και να μη γίνεται πλεονάζουσα επεξεργασία
 3. Συστηματικός έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανονισμού σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων
 4. Αξιολόγηση των κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικονομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη
 5. Λήψη αποτελεσματικών ψηφιακών – με χρήση τεχνητής νοημοσύνης – μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου παραβιάσεων του κανονισμού, χωρίς να θίγονται οι επιχειρησιακές προτεραιότητες της επιχείρησης.
Υπηρεσίες που προσφέρουμε:

Έχουμε διαμορφώσει μία ομάδα εργασίας και με την εμπειρία μας σε παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε μεγάλες ως επί το πλείστον επιχειρήσεις και οργανισμούς σας υποστηρίζουμε με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάγνωση και αποτύπωση του επιπέδου συμμόρφωσης με τον νέο κανονισμό με δημιουργία αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων (Privacy Impact Assessment) σχετικά με την προστασία δεδομένων για τον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων
 • Πρόταση μέτρων αντιμετώπισης (Compliance Plan), υποστήριξη και καθοδήγηση στην υλοποίησή τους για ολιστική συμμόρφωση
 • Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων
 • Επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως προς τον νέο κανονισμό
 • Εκπόνηση διαδικασιών για πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με βάση τα διεθνή πρότυπα που παρατίθενται
 • Πιστοποίηση και βεβαίωση ότι τηρείται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα από πιστοποιημένο μέλος του ΕΣΥΔ.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας: skassios@gmail.com

Assorted links – March 2018

Hello friends, here’s some of the online articles around IT, business, technology, finance, media, economics, politics, and other interesting stories I have been reading lately. Let’s launch your new web project together. Enjoy!

WhatsApp co-founder who made billions from Facebook now says to delete it

Automated trading platform AlgoTrader raises €1.1 million

Game Theory Scowls at Trump-North Korea Talks

Forget $100,000 bitcoin, says Kenneth Rogoff — try $100 instead

Time is FAST – Capture the MOMENT

Moovit raises another $50M led by Intel for its urban transit app, plans Mobileye collaboration

Trump Embarks on a Gigantic Fiscal Experiment: Debate

Stathis Kassios