Σύνοψη Προσκλήσεων Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» για Δήμους

Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Υπεύθυνοι τεχνικών / οικονομικών υπηρεσιών Δήμων σε όλη τη χώρα, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά & υποστηρίξουμε για το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: skassios@gmail.com

Έργα ύδρευσης (αντικατάσταση πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, και εξοικονόμηση νερού με σύγχρονες μεθόδους) με καταρχήν προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Διαχείριση αστικών λυμάτων με καταρχήν προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρόσκληση αφορά την αναβάθμιση υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νέους βιολογικούς καθαρισμούς.

Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, τη διαχείριση των βιοαποβλήτων, με προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ.

Έργα αστικής αναζωογόνησης με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την αναβάθμιση αστικών περιοχών. Σε αυτή την πρόσκληση εντάσσονται και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές από σχετικά προγράμματα των δήμων, καθώς και η ειδική μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα.

Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και εμβληματικά κτήρια στους δήμους και αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Στον τομέα αυτόν περιλαμβάνεται η κατασκευή των σχολικών κτιρίων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία των σχολείων και των αυτοδιοικητικών κτιρίων με καταρχήν προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια

Smart cities (έξυπνες πόλεις), με προϋπολογισμό 130 εκατομμύρια.

Αναβάθμιση χωρών αθλητικών υποδομών, αναψυχής για τα παιδιά, με στόχο την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών.

Έργα αγροτικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την διευκόλυνση των αγροτών και των επαγγελματιών που σχετίζονται μαζί τους.

Ξεχωριστή πρόσκληση για μελέτες με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα οι δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα και στους δήμους που δεν έχουν επάρκεια τεχνικών υπηρεσιών να μετάσχουν σε αυτό καθώς υπάρχει πρόβλεψη τεχνικής στήριξης από τους μηχανικούς της ΕΕΤΑΑ και ειδικός άξονας χρηματοδότησης των μελετών.  

-Stathis Kassios

Macroeconomic thoughts for the Covid19 era & Risk Management Policies

It was the beginning of 2020 when I rang the alarm bell in my previous articles (see HERE and HERE) about an impending global financial crisis, the difficulty of absorbing the crisis by the Greek economy along with its growing non-sustainable public debt. No one could have imagined or predicted what followed. Even world-renowned scientists, economists, think tanks that advise politicians, deal with the analysis of trends and geopolitical forecasts, did not expect or predict the rapid onset of the Covid-19 aggressive pandemic that led to perhaps the worst global economic and health crisis of the century in terms of magnitude and duration. Developed countries and their economies are in recession and as long as the vaccine is delayed, fiscal derailment continues, private and public debt is rising while not adequately discussed in the press. Although the consumption of many retail products has not been affected due to the fact that they are not easily substituted in times of crisis (inelastic), the services sector has shrunk. Global GDP is declining as forecasts and data show -8%, we are talking about trillions of dollars that will be lost or have already been lost for 2020 and 2021. Entire industries are stuck or are in bankruptcy, employment relations have changed irreversibly and a new era is dawning with many technological, social, political and economic challenges for the immediate future that concerns the whole world population. In developing countries where digital skills are lagging behind and the underground economy is a one-way option, those who have not switched to telework are at risk of remaining unemployed for long periods of time, while inflation in basic necessities will make living standards more difficult and poverty rising.

Total costs per country are difficult to determine because each country has different sectors that are affected differently with the rapid changes in global relations, global trade and commerce. The pandemic continues, re-igniting currently in several countries that have already gone through the first wave, as governments try to balance the situation with protecting public health vs. imposing measures to reopen markets. Mediterranean countries such as Greece are trying to boost tourism on which much of its annual GDP depends. Many proximity-based industries and businesses will henceforth operate with distancing and will inevitably remain in sub-operation, pause or shutdown, such as events, performing arts, travel and hospitality services (Airbnb platform and owners). We see that even more traditional sectors strategically important to the global economic activity such as shipping, have been hit as several countries in Asia still prohibit the change of marine personnel, sailors, due to the Coronavirus.

In all the countries affected by the Coronavirus, there is a decline in economic activity, the lives of citizens have changed dramatically as millions will suffer economic collapse, high unemployment, a reduction in the general standard of living and a radical change in labor relations. Former employment benefits and rights that were established for so many years, are now being revoked or revised.

Greece has been experiencing an unprecedented economic crisis for the last decade, with the result that the pandemic has deepened the structural, economic and social problems that afflict it and recent governments trying to correct. Undoubtedly, governments are not to blame for Covid19. As in 2007-2008 when the global financial crisis broke out, even now, Europe must always have ready and available in the European Commission and the bureaucratic policy decision centers in Brussels, risk management plans for crises and disruptions like the one the world is going through. These institutions should not be surprised when financial or health crises take place requiring huge sums of capital, funding and money for recovery. We live in an age of high uncertainty and the management of present and future crises must be high on the agenda of every government as well as at the European institutional level.

Government aid packages to citizens and businesses should help keep an economy afloat and boost national production, without these packages necessarily being new loans to countries that are already over-indebted with non-performing consumer, mortgage, business loans. Many economists around the world wonder who will pay the “bill” from the support funds that governments are ”throwing”, funds that recently decided by the EU for its Member States, aid packages, grants and low-interest loans that are being given and will be given in time to deal with the Coronavirus crisis. Who can guarantee that in 2022 or later there will be no high taxes and cuts in salaries and pensions again, in order to cover the deficits of government budgets as ordered by the fiscal stability agreement of EU country members, as well as to cover the increased deficits and expenditures that are currently 8% to 15% of GDP in euro area countries? If the recovery funds later become a potential trap and governments impose recessionary policies, they will negatively affect any economic growth generated by the support funds today and citizens will find it difficult to get their lives back on track.

Potential crises (climate, health, economy, etc.) must be addressed by reducing their influence before they even occur, and this can only be done if governments at national, European and global level are proactively working out plans and scenarios for economic, health, climatic effects of future events and crises. The creation of special funds to finance each economy in advance and adequately when a crisis is taking place is now a necessary measure regardless of whether we abstain from implementing it when specific member states of the European Union face solidarity and financial support, under a different context of understanding, application and interpretation.

The future of humanity will be determined by the steps we take today to shield economies, to design better social policies and institutional safety nets so that world leaders are oriented towards a better tomorrow, as the Coronavirus crisis has shown. for all people.

Efstathios Kassios

Economist / Business Consultant

https://twitter.com/stathiskassios?lang=en

www.skassios.com

www.stathiskassios.blogspot.com

Original article in Greek HERE

#covid19 #world #politics #economics #governments #business #finance #health #EU #ECB #Brussels #policies

Intel Acquires Moovit to Accelerate Mobileye’s Mobility-as-a-Service Offering

We did it! Intel Acquires Moovit to Accelerate Mobileye’s Mobility-as-a-Service Offering.

”Intel Corporation today announced it has acquired Moovit, a mobility-as-a-service (MaaS) solutions company, for approximately $900 million ($840 million net of Intel Capital equity gain). Moovit is known for its urban mobility application that offers travelers around the world the best multimodal trip planning by combining public transportation, bicycle and scooter services, ride-hailing, and car-sharing. The addition of Moovit brings Intel’s Mobileye closer to achieving its plan to become a complete mobility provider, including robotaxi services, which is forecast to be an estimated $160 billion opportunity by 2030.”

Read more here: https://newsroom.intel.com/news-releases/intel-may-2020-acquisition/#gs.6pndni

Global Markets in Turmoil due to Covid-19

Dear friends, I am totally overwhelmed with the quality and quantity of fake news and pseudo-science publications, news, and social media posts, amidst this global health and economic crisis due to Covid-19. I believe that the knowledge generated by Big Data is the proper scientific answer to misinformation and propaganda.

Read the graphs in real time, evaluate your sources, think, understand and filter out the noise and nonsense.

Do you also feel that a new age of geopolitics, global finance and banking is rising due to the Coronavirus? Here’s one of the best articles I have read so far summoning the global crisis of 2008 up to today’s global economic turmoil: https://www.nytimes.com/2020/03/20/opinion/coronavirus-economy-currency.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

Find below a list of valid sources to better track all the news and monitor your understanding of this virus:

Coronavirus Live Updateshttps://ncov2019.live/?fbclid=IwAR2FVQM7Hr_iGGDod_bQsblgn–xmN-R7ukuvMHcJYrQ1spbB7LhZ-hgjag

Coronavirus is our Futurehttps://www.youtube.com/watch?v=Fqw-9yMV0sI&fbclid=IwAR3nWroGRZl1aK7jeuc9U23M0QGGZtWKky8X6bXDTo0klj19AA1DBPczHPs

A visual history of pandemicshttps://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-visual-history-of-pandemics?fbclid=IwAR1gtkCgUOa19iZK0KviMa3rxj0borxb10Nt4wxdzGkYmuq6FRdPxrL2PHw

wordometerhttps://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR0A5qRvX_3Sl7bBViaj62kjIHa8TzmQ5wsAUtOwv82vXzRWBh5kihfl6i0#countries

Novel Coronavirus (COVID-19) Situation: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd?fbclid=IwAR0A5qRvX_3Sl7bBViaj62kjIHa8TzmQ5wsAUtOwv82vXzRWBh5kihfl6i0

Global Market Updates:

https://www.nytimes.com/2020/03/18/business/stock-market-today.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage&fbclid=IwAR3-_ZOeZ-JjGa_xA-wCa4qj_ghWDs0ZI7BdFe5Lxr8fHZY3Xa0JCx1h_es#link-7b8a05fb

Yours truly
Stathis Kassios

Follow me on Twitter for live updates: https://twitter.com/stathiskassios?lang=el

PS. If you have access or are aware of more valid sources please send them to me and I will add those

New article on Greece’s Public Debt – comparison to Argentina

Dear friends,

My new article on Greece’s Public Debt and a comparison to Argentina has just been published. Click on the text link below:

Ο Εφιάλτης του Δημόσιου Χρέους – Αργεντινή & Ελλάδα

Yours truly,

Stathis Kassios

I would like to thank apopseis.gr for hosting me

Predictions for the 4th Industrial Revolution

You probably all know, read or heard about 3D printers and how they will introduce humanity to the 4th Industrial Revolution altering our current political, economic, social systems . An additional vision and innovation for the future ahead is the  nanofabricators, something similar to the 3D printers but more sophisticated. Read all about it HERE

via Singularity Hub

Happy New Year 2020!

2019 was a great year full of new knowledge, new projects, new challenges. Wishing you and your loved ones Happy New Year and a great 2020 full of health, wealth and happiness!

Here’s an interesting article on Generation Z by MIT Technology Review: https://www.technologyreview.com/s/614892/keynes-was-wrong-gen-z-will-have-it-worse/

-Stathis Kassios

http://stathiskassios.blogspot.com/