Πόσο κοντά είμαστε σε μια νέα παγκόσμια ύφεση;

Τις τελευταίες μέρες διαβάζουμε στον εγχώριο και διεθνή τύπο για τη κατάρρευση της Silicon Valley Bank, της Signature Bank, τη… Read more Πόσο κοντά είμαστε σε μια νέα παγκόσμια ύφεση;

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων / Προδημοσίευση Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης

Ξεκινούν στο τέλος Ιανουαρίου 2023 οι δράσεις “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” που αφορούν τρία προγράμματα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν… Read more Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων / Προδημοσίευση Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Προδημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η δράση ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ που περιλαμβάνει τρεις δράσεις. Προδημοσιεύθηκε η δράση «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ… Read more Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Έξυπνη Μεταποίηση

Απευθύνεται σε: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης. Αντικείμενο/Στόχος: Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών,… Read more Πρόγραμμα Έξυπνη Μεταποίηση

Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικήςικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση τηςεξωστρέφειας… Read more Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών