Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Προκηρύχθηκε η δράση με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι
από 20.000,00€ έως 200.000,00€. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50% και έως 65% για τις επιχειρήσεις που έχουν εξαγωγική δραστηριότητα άνω του 25% του κύκλου εργασιών τους.

Η Δράση θα αποτελέσει ένα εργαλείο χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 20.02.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  skassios(at)gmail.com

Register your business Trademark

12832506_451297058398528_7460264908584042712_n

Why should I get a trademark registration?

You can sell products or offer services in the EU without having a registered trademark. So you might ask, why should I register my trademark? There are several reasons why registering your trademark is a good idea.

Rights Throughout the EU.

By obtaining a EU registration of your trademark, you can have more confidence that you have rights to use your mark throughout the entire European Union, without worrying that your trademark rights will be limited because of someone else’s activities (because of that person’s legal rights in a trademark.). It is also wise to research whether someone else is already using a mark similar to yours by doing a comprehensive trademark availability search before applying to register your trademark.

Working with Your Distributors

If you plan to work with re-sellers or distributors to sell your products or services, having a trademark registration lets you control your own brand. Many times, a re-seller who sells products or services, especially for an international company or one based outside the country, might register the trademark of the company for whom they sell goods. They may do this either in a good faith effort to protect the brand that they are selling for you, or they may want to pressure you to continue working with them.

Either way, if your re-seller owns a registration for your trademark, you probably cannot force them to transfer it to you without a costly lawsuit. The better path is to register your trademark yourself before you begin working with re-sellers or distributors.

Help Securing Domain Names

Disputes about the ownership of internet domain names are common. For example, if you own the trademark SPORTSSHOES and the domain name sportsshoes.bg, someone else may have registered the domain name sportsshoes.com before you. Many of these domain name disputes, including all disputes for .com domain names, can be resolved using an alternative Dispute Resolution Procedure. In some cases, a lawsuit is also used to seek a transfer of a domain name that was acquired by someone else in bad faith.

If you have registered a trademark that appears within a disputed domain name, the trademark registration provides evidence of your rights to the mark. The court looks very favorably on the owners of registered trademarks.

Consistent Use of Trademark Symbols

If you have registered your trademark in other countries, your brochures, products, website, and other materials may include the circle-R symbol ® to indicate the registered status of the trademark. The ™ symbol can be used without having a registered trademark. By registering your trademark, you can use materials that have a ® symbol, without the need to change materials to use the ™ symbol.

Enforcement in BG Courts

No one wants to deal with a lawsuit, but if someone is using your trademark without your permission, a trademark registration gives you several advantages in court. For example, instead of you being required to prove that your trademark is valid, the court will start from the position that your mark is valid; the other side will have the burden of proving that your trademark isn’t valid.

To register & protect your business Trademark, contact me at skassios(at)gmail.com to introduce you to Innovires Legal & Business Consulting Firm

More taxes more austerity

moreausterity

The current problems of the Greek government are directly related to decreasing public expenditures through imposing more and more taxes upon its citizens and domestic economy. Under constant pressure from EU’s bureaucrats in order for Greece to receive a new round of loans and re-capitalize its banks, the limited time left to find alternative sources for tax revenues, create a hostile environment for the private sector and the real economy.

Imbalances in the government’s budget, negatively distort the real economy. Companies remain non-competitive because of the amount of taxes they have to pay and because they can not be financed in a healthy way anymore.  Even if a myopic political party achieves to present a significant decrease in the government’s deficit, it can irreversibly hurt thousands of small and medium size businesses, further increase unemployment and establish a new problematic status quo for the employer (more taxes and insurance contributions) – employee relationship (short term job contracts, uncertainty in the workplace, etc.).

There is only one way to properly increase tax revenues and this is the adoption of a national plan for the economy’s growth which can return the fruits of real job creation and enough tax revenues to positively shift Greece’s government budget imbalances and deficits. Greece needs a sustainable tourism and agricultural industry that creates jobs, exports new products & services and pays a fair amount of taxes similar to other developed countries. Imposing more taxes with the side effect of enlarging an existing black market, will only extend the austerity.

In times like the ones that Greece is going through, the cost of desperately attempting fiscal consolidation means Greece’s GDP will continue to decrease and the official unemployment statistics increasing.

Stathis Kassios
Co-founder of Hellene.gr
Operations Consultant Moovit Greece
Economist & Web Consultant
Image source: http://touchstoneblog.org.uk/