Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συμμετέχουν
α) Τουριστικά Καταλύματα

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
4. Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων.

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρείς (3).
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.

δ) Τουριστικά γραφεία
1. Γραφεία Γενικού Τουρισμού.
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, κλπ), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, αιωροπτερισμός κλπ).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, γ) περιπατητικός τουρισμός και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.                                                                                          4. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Ύψος Επιδότησης
Από 25.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες                                                                                                                                         

  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός,
  • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις,
  • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,
  • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου,
  • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού,
  • Μεταφορικά Μέσα,
  • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης                                                                                                                    Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις επενδύσεις τους εντός 30 μηνών.

Υποβολή                                                                                                                                                                         Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες: skassios@gmail.com

Greek Population, You Have a Unique Chance! – by Anette Pekrul

Hellene.gr

Hellene.gr

Dear Greek Friends,
I promised three Greek fighters for a change to the better, Stathis, Sheridan and Christiana to write down the thoughts I have for all of you and your country. We met on the internet and it think it is no coincidence. I don't believe in coincidences, because I love the greek history, the country, its philosophers and YOU, the people. So it was also no coincidence, that you, the population, had to face this tremendous crisis. This crisis is your chance! It is your chance to have the biggest influence and the greatest achievements you may not yet be able to imagine. I am convinced, you will lead your country out of the crisis into a SUSTAINABLE and RESILIENT future. As a humanist I am focused since many years, actually since decades, on how to change the world to the better and I was working hard, thinking and fighting a lot, but I always had the feeling that I could not help, move or achieve enough until one day I remembered a quote of Socrates which is:

„The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, 

but on building the new.” 


This wisdom changed everything: my thinking and concepts, my energy and my progress. But still I had many single concepts not yet realized. Looking on all the solutions I created for changing education system, Co2-reduced living, re-creating  important social values like respecting elderly people, organic nutrition, talent support for kids, lifelong learning, changing media system to a high quality information system, create more financial equality, strengthening civic society and strengthening democracy believing in the opportunity of world freedom and a positive future for humanity and our planet ...

Those were all concepts which were single and standing alone they did not have a big chance for success. The second insight was: ALL BELONGS TOGETHER!  And that was the key for me to create a new living and housing system including all the concepts and providing the INFRASTRUCTURE for the change to the better. (www.balance4yourlife.org) This new holistic living and housing concept can be adapted to your country or the concepts implemented to your villages and cities. One small part of the new education system is on the road, we just launched the website: www.netteachers.com. Hopefully, we manage this successfully and then bring to Greece ... These are concepts I am working on - also for YOU! I am so happy that the internet provides the opportunity to share my thoughts and work with you. If your friends Christiana, Sheridan and Stathis would not have shared their thoughts on the internet we would most probably not have met.

I love the "Hellene" concept and share and support as much as I can. And if everybody of us looks at his/her talents, potentials and opportunities and USE them, if we all stick together, trust each other and focus on building  the new by co-working and sharing we will succeed together. For a better today and a better,  sustainable and RESILIENT tomorrow for the future generation. You are not alone! Let's take care and action!

Love, Anette

To connect with Anette, Greek entrepreneurs and creatives, join Zorba The Entrepreneur:

https://www.facebook.com/groups/zorba.the.entrepreneur/