Κύπρος: Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Εισαγωγή:

Το Σχέδιο Χορηγιών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα με μικρές εξαιρέσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Περιγραφή πρόσκλησης:

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/ διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που:

 • Έχουν νόμιμα την μόνιμη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους,
 • Έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες δραστηριοποίησης εκτός επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

 1. την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων,
 2. τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 3. το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
 4. τα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας, των ναυπηγικών εργασιών, τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

Χρόνος Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 έως 19/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com

Advertisements

CressCap Investment Research

My analysis and grade ranking for the Media Industry in Europe now available to the registered global investors of CressCap Investment Research platform.

Sign up in the following link to read the macro reports:

https://cresscap.com/

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συμμετέχουν
α) Τουριστικά Καταλύματα

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
4. Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων.

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρείς (3).
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.

δ) Τουριστικά γραφεία
1. Γραφεία Γενικού Τουρισμού.
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, κλπ), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, αιωροπτερισμός κλπ).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, γ) περιπατητικός τουρισμός και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.                                                                                          4. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Ύψος Επιδότησης
Από 25.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες                                                                                                                                         

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός,
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις,
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου,
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού,
 • Μεταφορικά Μέσα,
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης                                                                                                                    Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις επενδύσεις τους εντός 30 μηνών.

Υποβολή                                                                                                                                                                         Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες: skassios@gmail.com

Assorted links – October / November 2017

Technological predictions by Ray Kurzweil

AI Enters University. Your Move Humans!

Corporate Web & Mobile Development

Why the World Is (Still) Better Than You Think—New Evidence For Abundance

Do tight labor markets cause inflation?

New Mobility World 2017 — Nir Erez Speaking on the Moovit Future Of Mobility

Urban commercial transport and the future of mobility

Bitcoin is making banks nervous. Here’s why

Why Does Sweden Have So Many Start-Ups?

Inside the World of the ‘Bitcoin Carnivores

Yours truly
Stathis Kassios
www.stathiskassios.blogspot.com

Greece’s Dark Matter

Judging from the title of my new blog publication you will probably assume that you will further read about the universe’s mysteries, black holes, dark matter, etc. Far from that…the universe obeys to discovered and yet undiscovered laws of physics and the cosmos. Economies too are driven by the laws of economics which politicians do not consider as having the same weight and impact upon the markets and the lives of the people they govern.

Won’t keep you in anxiety more. The inspiration of this new blog entry title comes from recently reading an interesting interview by Ricardo Hausmann who has spent many years of his life researching & consulting on what went wrong with the economy of Venezuela.

Every country is different although the factors that help an economy grow or fade into recession follow similar patterns. Think for a moment about the current situation in Greece. I believe there is dark matter which works against all hopes of revival. First of all, Greece has not solidified a concrete and long term business plan on a national level that will drag its economy out of the recession and bring it back to normality. Current fiscal policies and overtaxation do not work in favor of accelerating the economy. They actually keep on destabilizing it while creating uncertainty for investments. Take the example of the following foreign companies that tried to do business in Greece and left because of bureaucratic struggles: China New Era, LKS Partners & Lockheed Martin, Las Vegas Sands, Vopak, Tesla, and many others (let’s see the outcome with Eldorado Gold).

Even if some parts of the government budget look positive for the markets, the ”dark matter” is there if you look more closely to the bitter economic indexes and statistical numbers.

Ricardo Hausmann observed that fiscal policies in Venezuela spurred contractions in the economy. Rings a bell? Yes, Greece’s governments have managed over time (lost) to adjust fiscal policies without realizing the policies were working against the economy’s real growth. Even the access for Greece to borrow money from the international markets took a long time and still investors are not feeling confident. Thus Greece is not reflecting confidence to borrow money at bad times.

Greece is also in a position that cannot handle its public debt which the IMF is repeatedly positioning as non-sustainable. According to Hausmann, emerging economies are not able to handle their surmounting debt and often lead their economy to fails. Greece is not an emerging economy (maybe pragmatically returning slowly to this phase) but is going through a state at which the country is not able to monitor its public debt and hopes the IMF will align their policy with EU’s bureaucrats and offer debt forgiveness by cutting it down.

Greece needs a collective effort to attract scientists, entrepreneurs, or people that can offer productive knowledge which can bring added value to new products & services. Otherwise, the dark matter lurking will be driving the economy to repeated failures while politicians will be looking to outside factors to explain the economic hurdles, same as the notorious dark matter in the universe is observed by its effect on its surrounding stars.

Stathis Kassios
Web Entrepreneur & Business Consultant

Assorted links

Global news have been focusing on artificial intelligence a lot in 2017 but let’s take a look also in other fields and interesting updates in the world of business, tech & media.

Germany draws up rules of the road for driverless cars  

The new dynamics of financial globalization

Mesonista supports the Epilepsy Foundation of Metropolitan New York

How YouTube perfected the feed

Fire Walk With Me: how David Lynch’s film went from laughing stock to the key to Twin Peaks

Corporate profits over time

Moovit adds 1,500th city to world’s top public transport app

Yours truly

SK

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Woman People Student Students Startup Business

Αγαπητοί Φίλοι,

Προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους  ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

 • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
 1. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

 1. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και θα διαρκέσει έως τις 9.8.2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Contact: skassios(at)gmail.com