Κύπρος: Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Εισαγωγή:

Το Σχέδιο Χορηγιών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα με μικρές εξαιρέσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Περιγραφή πρόσκλησης:

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/ διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που:

 • Έχουν νόμιμα την μόνιμη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους,
 • Έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
 • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες δραστηριοποίησης εκτός επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

 1. την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων,
 2. τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
 3. το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
 4. τα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας, των ναυπηγικών εργασιών, τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

Χρόνος Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 έως 19/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com

Advertisements

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Συμμετέχουν
α) Τουριστικά Καταλύματα

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα,
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 10 έως και 50 κλίνες.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
4. Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων.

γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα ανέρχεται στις τρείς (3).
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται σε 10 κλίνες.

δ) Τουριστικά γραφεία
1. Γραφεία Γενικού Τουρισμού.
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (καταδύσεις αναψυχής, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, κλπ), β) σε λίμνες – ποτάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, αιωροπτερισμός κλπ).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης, γ) περιπατητικός τουρισμός και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο.                                                                                          4. Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.

Ύψος Επιδότησης
Από 25.000€ έως 400.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 45% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 5%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες                                                                                                                                         

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός,
 • Προβολή – Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις,
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης,
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου,
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού,
 • Μεταφορικά Μέσα,
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης                                                                                                                    Οι επενδυτές θα έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις επενδύσεις τους εντός 30 μηνών.

Υποβολή                                                                                                                                                                         Η υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει την 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 28/03/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες: skassios@gmail.com

Greece’s Dark Matter

Judging from the title of my new blog publication you will probably assume that you will further read about the universe’s mysteries, black holes, dark matter, etc. Far from that…the universe obeys to discovered and yet undiscovered laws of physics and the cosmos. Economies too are driven by the laws of economics which politicians do not consider as having the same weight and impact upon the markets and the lives of the people they govern.

Won’t keep you in anxiety more. The inspiration of this new blog entry title comes from recently reading an interesting interview by Ricardo Hausmann who has spent many years of his life researching & consulting on what went wrong with the economy of Venezuela.

Every country is different although the factors that help an economy grow or fade into recession follow similar patterns. Think for a moment about the current situation in Greece. I believe there is dark matter which works against all hopes of revival. First of all, Greece has not solidified a concrete and long term business plan on a national level that will drag its economy out of the recession and bring it back to normality. Current fiscal policies and overtaxation do not work in favor of accelerating the economy. They actually keep on destabilizing it while creating uncertainty for investments. Take the example of the following foreign companies that tried to do business in Greece and left because of bureaucratic struggles: China New Era, LKS Partners & Lockheed Martin, Las Vegas Sands, Vopak, Tesla, and many others (let’s see the outcome with Eldorado Gold).

Even if some parts of the government budget look positive for the markets, the ”dark matter” is there if you look more closely to the bitter economic indexes and statistical numbers.

Ricardo Hausmann observed that fiscal policies in Venezuela spurred contractions in the economy. Rings a bell? Yes, Greece’s governments have managed over time (lost) to adjust fiscal policies without realizing the policies were working against the economy’s real growth. Even the access for Greece to borrow money from the international markets took a long time and still investors are not feeling confident. Thus Greece is not reflecting confidence to borrow money at bad times.

Greece is also in a position that cannot handle its public debt which the IMF is repeatedly positioning as non-sustainable. According to Hausmann, emerging economies are not able to handle their surmounting debt and often lead their economy to fails. Greece is not an emerging economy (maybe pragmatically returning slowly to this phase) but is going through a state at which the country is not able to monitor its public debt and hopes the IMF will align their policy with EU’s bureaucrats and offer debt forgiveness by cutting it down.

Greece needs a collective effort to attract scientists, entrepreneurs, or people that can offer productive knowledge which can bring added value to new products & services. Otherwise, the dark matter lurking will be driving the economy to repeated failures while politicians will be looking to outside factors to explain the economic hurdles, same as the notorious dark matter in the universe is observed by its effect on its surrounding stars.

Stathis Kassios
Web Entrepreneur & Business Consultant

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Woman People Student Students Startup Business

Αγαπητοί Φίλοι,

Προκηρύχθηκε ο Β’ κύκλος του προγράμματος ενίσχυσης της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από  ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).

Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ , μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Επιδοτούνται για: τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους.

Επιδοτούνται με: 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.

Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια

Για τους  ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν αίτηση με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού ισχύουν τα εξής:

 • Για την κατηγορία Α, ο  μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
 • Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
 1. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

ΙΙΙ. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.

 1. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Υποβολή προτάσεων

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017 και θα διαρκέσει έως τις 9.8.2017.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Contact: skassios(at)gmail.com

sevDesk – Το πιο Εύκολο Γραφείο!

sevDesk_black

Τί είναι το sevDesk; Το sevDesk είναι ένα online γραφείο και λογισμικό για λογιστικά. Μπορείτε να γράψετε ειδικές προσφορές, διαχειριστείτε τους πελάτες σας και να κάνετε λογιστικά.

Τι πλεονεκτήματα προσφέρει το sevDesk; Ως ένα λογισμικό που βασίζεται στο σύννεφο (cloud), το sevDesk είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε σχεδόν συσκευή χωρίς εγκατάσταση. Ξεκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης, συνδεθείτε και απλά χρησιμοποιήστε το sevDesk.

Για ποιον είναι το sevDesk; Το sevDesk είναι ιδανικό για μικρούς επιχειρηματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά & Δυνατότητες:

Γράψτε τιμολόγια – Μπορείτε να γράψετε τιμολόγια εύκολα με το λογιστικό πρόγραμμα sevDesk. Μπορείτε να εκτυπώσετε το τιμολόγιό σας με ένα μόνο κλικ ή να το στείλετε μέσω e-mail.

Κάντε λογιστικά – Με το sevDesk, μπορείτε να αποθηκεύσετε ψηφιακά τα έγγραφά σας εύκολα και με σαφήνεια. Το λογισμικό μας για λογιστικά δημιουργεί αυτόματα ένα τιμολόγιο πλεονάσματος εσόδων για σας. Ακόμη και προσωρινές επιστροφές ΦΠΑ μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν άμεσα στο sevDesk.

Διαχείριση Αποθήκης – Με τη διαχείριση αποθήκης sevDesk, μπορείτε να δείτε το απόθεμά σας οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράδοση με μερικά μόνο κλικ. Κατά τη διάρκεια της αποστολής το απόθεμά σας ρυθμίζεται αυτόματα.

Διαχείριση Πελατών – Μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης πελατών, μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα όλα τα δεδομένα των πελατών. Τα τιμολόγια, προσφορές και περισσότερες λειτουργίες αναθέτονται αυτόματα από τον πελάτη και εμφανίζονται σε μία σαφή λίστα.

Δοκιμάστε σήμερα το sevDesk δωρεάν. Κάντε την εγγραφή σας εδώ

sevDesk_mockup_gr

Πολλές περισσότερες λειτουργίες:

 • Δημιουργία Επαναλαμβανόμενων Τιμολογίων
 • Κρατήστε έξοδα και πληρωμές
 • Περιβάλλον – API
 • Διαχείριση εργασιών
 • Πολλαπλοί χρήστες ανά λογαριασμό

sevDesk – ασφαλές, αποτελεσματικό, αξιόπιστο

Για ελεύθερους επαγγελματίες & ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων!

https://sevdesk.gr/

Interview with Nikolaos Nanas (Co-founder of Noowit)

skassios

Please introduce yourself to the readers of this blog. What is the story behind Noowit ?

I am Nikolaos Nanas, co-founder of Noowit. Noowit’s history goes all the way back to 2000 when I started my PhD on Artificial Intelligence with a focus on Information Filtering and Content Personalization. I finished my PhD in 2004 and until 2010 I continued studying and improving the Immune-Inspired User Profiling model, which was the result of my PhD work. After confirming experimentally that it has the ability to learn and continuously adapt to a user’s (or a group’s) interests, I have decided to apply it to the real world. The development of Noowit’s Personalized News Aggregator started in September 2011 in collaboration with my business partner Christos Spiliopoulos. The first public beta version of the service was released on the 1st of July 2013 and has attracted international interest, which many characterizing it as a competitor to the popular Flipboard app. Although Noowit’s web app was innovative in many respects, it has not attracted a critical mass of users or the funding required for its marketing and further development. In May 2015 and after talking to various news publishers we have decided to pivot, i.e., change business direction. We have developed and recently (25th of April) launched officially a new platform for publishing intelligent newspapers and magazines online. By combining Artificial Intelligence with innovative design and cutting edge technologies we have managed to successfully transfer for the first time, the effectiveness of print media online. Noowit editions have a cover and a back page, but take the form of a “papyrus” that readers browse easily by scrolling on any device. In the process they are exposed pleasantly to full page advertisement, in the same way they used to when they were flipping through a print magazine or newspaper. The edition’s sections adapt to the reader’s interests, the content’s volume and characteristics and of course the device used. They are self-contained and can be disseminated as a whole via social media and newsletters. Overall, Noowit is offering a new innovative way to publish online with the power of AI.

How can media companies leverage your technology? What is the added value you offer compared to the way they have been publishing content traditionally? 

With the new platform, Noowit has essentially become the “printing house” of the future, offering the fastest, cheapest and smartest way to publish online. We are not only targeting news publishers but also companies who wish to publish corporate newsletters for market intelligence or content marketing.

Portals, pdf exports and dedicated native apps are not made for news publishing. When 70% of a news portals visitors come from social media, land directly on an article’s page, read it (partly) and leave, it means that they fail in their effort to keep the visitor navigating through categories and subcategories to produce pageviews and banner impressions. The site’s front-page becomes obsolete. In addition, banners don’t work, visitors just ignore them subconsciously or purposefully avoid them. Finally native apps are not suited for news, cause they lock all this social media traffic out and of course pdf exports are just inadequate, since they don’t support any interaction.

Noowit editions achieve better engagement and retention via personalization. They fully exploit social media by exposing the reader to the publishers full edition and not just individual articles. Their full-page ads have been characterized by readers themselves as pleasant and their Click Through Rate (CTR) is over 4% when the average CTR of banners is 0,06%.

Noowit editions are branded and ready for any device. We plug into the existing CMS so that the publisher does not have to change the way they work. They can be continuous, periodical (daily, weekly, monthly), or special on-off editions. We are charging an initial setup fee and then monthly based on the number of unique visitors. We continuously evolve and upgrade our infrastructure and we actively make sure that each publication appeals to as many readers as possible. Its a clear win-win publishing collaboration.

Your expansion strategy for global reach & customers? Has funding come your way? 

We are building our case in the local national market, but we are already talking to media people abroad and the reactions are more than positive. We are also optimistic that now that our revenue stream is in place, our business proposition will become more appealing to investors. We are already viable and this gives us enough time to expand and attract funding.

skassios

Your opinion on the Greek startup ecosystem 

The Greek startup eco-system is clearly growing, but still in its infancy. Success stories like those of workable, taxibeat, incrediblue and others are encouraging and inspiring. However, we are still far lacking in terms of the established legal/tax framework,  the access to funds and to the global entrepreneurial network. Of course this is just my personal opinion and since we are not based in Athens it may be ill informed. In any case, we should not be carried away by what we hear or read about the startup scene in San Fransisco and other startup capitals. We should adapt our expectations and efforts to the league we are playing in.

Sometimes the research behind a technology is great but the market is not ready to integrate it. How much effort do you need to market, communicate, establish your service, etc.? 

Excellent question/observation. Noowit’s computational core is just amazing and ahead of the curve in many respects, but this is not always easy to communicate and prove. It is the only Content Personalization/Recommendation Engine readily applicable to any language and any information type. It is the only one that can represent and adapt to a user’s (or a group’s) multiple and evolving interests and it the only one that is directly integrated into the design of each Noowit edition. It is applied not only to choose the most relevant content, but also the way it is presented to the reader. It produces “Similar Articles” recommendations based on the article being read and even personalized newsletters.

Our innovative technological infrastructure and the fact that is inspired by the immune system (find out more here: http://www.noowit.com/tech.html) has been central to our communication and marketing efforts so far, but we realized it is too much to swallow. Now it has become more silent. The reader does not even have to know it is happening as long as the numbers show that personalization matters. We are measuring everything and with every new publication and user we are building our case on solid numbers, proving that our technology and design are working and have a positive effect on engagement, retention and virality. The numbers so far speak for themselves, proving our case and making persuading publishers and investors easier.

Please close this interview as you see fit. 

Throwing the old Noowit away was a tough decision, but we failed and learned. We fall down and stood up again, when other Personalized News Aggregators, such as Prismatic, have ceased their operations despite receiving millions in funding. Noowit’s new platform is the result of the lessons learned and the experience gained. Christopher Varakliotis who joined the team as our front-engineer also played a catalytic role in developing our new layout engine and the general publishing infrastructure. The new platform is solid, addresses real world media issues and is straightforward to comprehend. Of course we never stop improving the platform and adding new features. Stay tuned…more publications and announcements coming soon.