Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής
ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και η ενίσχυση της
εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών,
αποσκοπώντας:


• στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη
αξιοποίηση των ΤΠΕ,
• στην ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής (σε όρους
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
• στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Τα έργα μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 200.000,00 έως €2.000.000,00€

Η ενίσχυση φτάνει 70%.

Για περισσότερες πληροφορίες: skassios@gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.