Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων / Προδημοσίευση Προγραμμάτων Πράσινης Ανάπτυξης

Ξεκινούν στο τέλος Ιανουαρίου 2023 οι δράσεις “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” που αφορούν τρία προγράμματα που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν από 1/2/2023 και έως εξαντλήσεως των κονδυλίων. Τα σχέδια θα ξεκινούν από 18.000 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας (First Come First Serve) και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων της προκήρυξης. Ως εκ τούτου είναι κρίσιμη η ορθή και έγκαιρη προετοιμασία της αίτησης μίας επιχείρησης για την άμεση κατάθεση του επενδυτικού σχεδίου με σκοπό την ένταξή του για ενίσχυση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο skassios@gmail.com


 ***

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΜΕ

Η Δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

***

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ)

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο skassios@gmail.com

Advertisement


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Me

Stathis Kassios is currently a Senior Researcher & Economist at the think-tank of the Ministry for Citizen Protection. Holds an MSc. in Economics from JIBS. Worked for 7+ years as an Operations Manager for Moovit (acquired by Intel). Co-founded 3 Web Startups. Rebranding Greece with Zorba The Entrepreneur. 13+ years Web & Business Consulting international SMEs. Author of novels, economic & political articles. Strategist.

Newsletter

%d bloggers like this: