Κύπρος: Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

skassios.com

Εισαγωγή:

Το Σχέδιο Χορηγιών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των γυναικών (από 18 έως 55 ετών) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα με μικρές εξαιρέσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Περιγραφή πρόσκλησης:

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στις γυναίκες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται στο 50% πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτήρια/ διαμόρφωση χώρων, κατάρτιση, προβολή-προώθηση, κεφάλαιο κίνησης) με ανώτατο ύψος χορηγίας ανά επιχείρηση τις €70.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση και τις €50.000 για άλλες δραστηριότητες στους τομείς των υπηρεσιών, ηλεκτρονικού εμπορίου και τουρισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες που:

  • Έχουν νόμιμα την μόνιμη διαμονή τους στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους,
  • Έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ξεπεράσει το 56ο έτος κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
  • Έχουν την ιδιότητα του ανέργου ή του μισθωτού κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους,
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της πρότασής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι κατηγορίες δραστηριοποίησης εκτός επιχειρήσεις που ασχολούνται με:

  1. την πρωτογενή παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων,
  2. τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,
  3. το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο,
  4. τα ξενοδοχειακά καταλύματα ή τα κέντρα αναψυχής, τα εστιατόρια και τις ταβέρνες, τους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας, των ναυπηγικών εργασιών, τη βιομηχανία άνθρακα και χάλυβα.

Χρόνος Υποβολής Προτάσεων: 20/12/2017 έως 19/03/2018

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: skassios@gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.